Tag: Prawa miejskie

Czy Jastrząb zostanie miastem?

Czy Jastrząb zostanie miastem?

Powiat
0
1329
25 czerwca Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. Niedługo w sołectwach gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.