Tego właśnie dnia do Szydłowca przyjechały symbole Światowych Dni Młodzieży, które już w 2016 roku odbędą się decyzją Ojca Świętego Franciszka w Krakowie.

Te symbole to:

– Krzyż Roku Świętego zwany Krzyżem Młodych. Został on podarowany młodzieży przez Jana Pawła II w 1984 roku. Widnieje na nim napis: „Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.

– Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani – Opiekunka Ludu Rzymskiego, która towarzyszy krzyżowi od 2003 roku.

Początkowym punktem na mapie szydłowieckich odwiedzin był o godzinie 9.30. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, następnie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, potem Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, a na końcu w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W każdej z wymienionych szkół symbole witane były przez dyrektorów szkół oraz przez młodzież. Przygotowane były krótkie prezentacje słowno – muzyczne. W murach ZS im. JP2 ksiądz Adrian Jakubiak z parafii Narodzenia NMP w Szydłówku mówił do młodzieży: „„Ten dzień musicie zapamiętać do końca życia, bo to historyczny dzień, dzień który może już nigdy nam się nie powtórzyć. Spotkanie z krzyżem, którego dotknęło miliardy ludzi, który był w praktycznie każdym zakątku świata to wspaniałe spotkanie”.

W ZSO im. H. Sienkiewicza pojawił się ks. prałat Albert Warso, na co dzień pracujący w Watykanie, pochodzący z Jastrzębia, absolwent szydłowieckiego ogólniaka. Wspominał swoją obecność na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie, mówił o wyjątkowości spotkania z Janem Pawłem II. Do młodzieży skierował znamienne słowa: „Krzyż to znak łączności. Krzyż ma dwie belki. Ta pionowa łączy nas z Bogiem, a ta pozioma ludzi między sobą. Każdy z nas niesie swój krzyż, jedni lżejszy, drudzy cięższy, ale każdy musi sobie z nim jakoś poradzić. Szukajcie nadziei w krzyżu, szukajcie w nim przezwyciężenia własnych problemów.”

W PG nr 2 im. M.Kopernika ks. Norbert Skawiński wspomniał o drugim symbolu, mówiąc: „Od 2003 roku wraz z krzyżem wędruje Ikona Matki Boskiej Śnieżnej, której oryginał znajduje się w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Jest to piewsza w Europie i największa rzymska świątynia pod wezwaniem Matki Bożej. Wpatrujmy się również w ten cudowny obraz, jeden z najpopularniejszych wizerunków Maryi na świecie.”

W ZS im. KOP ks. Adrian Jakubiak zachwycony był powitaniem symboli ŚDM: „Te wasze mundury, przejście które utworzyliście, pokazały jak ważny jest to dzień. Pokazaliście swoją wiarę, dlatego zapraszamy Was do udziału w wieczornej części, w Apelu Młodych, gwarantujemy że nie będzie nudno”.

Zanim o godzinie 16 wyruszyła droga krzyżowa ulicami Szydłowca, symbole ŚDM odwiedziły również parafię w Orońsku.

Droga krzyżowa w której udział wzięła młodzież z dekanatów: szydłowieckiego i wierzbickiego, księża obu dekanatów oraz wierni różnych parafii, wyruszyła chwilę po godzinie 16 z kościoła Narodzenia NMP w Szydłówku. Około tysiąca osób przeszło szydłowieckimi ulicami z modlitwą w sercach i pieśnią na usta,  wprost na Rynek Wielki. Tam przy Skwerze Staromiejskim usytuowana została scena na której miała odbyć się dalsza część spotkania z symbolami Światowych Dni Młodzieży. Całość poprowadził Przemysław Duda – prezes Fundacji Strefa JP Centrum Młodych.

Rozpoczęło się od szalonych tańców lednickich, pielgrzymkowych i oazowych. Młodzież, ale również starsi bez skrępowania dali porwać się radosnej muzyce. Następnie uzdolniony szydłowiecki recytator Kajetan Górlicki przedstawił zebranym treść „Hymnu do Miłości”z 1 Listu do Koryntian.

Ogromne skupienie zapanowało wśród zgromadzonych na Rynku Wielkim ludzi, gdy swoje świadectwo nawrócenia przekazywał im znany z serialów „Plebania” czy „Czas honoru” aktor Dariusz Kowalski. Mówił o tym, jak to niegdyś daleko było mu do Pana Boga. Cała historia opierała się na tym, że dziś Bóg i Jezus są w życiu aktora bardzo mocno obecni, a on sam praktycznie każdego dnia odczuwa bardzo mocno ich bliskość. Po skończeniu rozległa się burza oklasków.

Szydłowiecka młodzież przedstawiła bardzo ciekawą i wzruszającą pantomimę opowiadającą o tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Nawiązali tym samym do siostry Faustyny i Sanktuarium w Łagiewnikach, leżącym na krakowskiej ziemi czyli tam, gdzie spotka się młodzież z całego Świata w 2016 roku.

Po luźnym słowie, zabawie i przeżyciach artystycznych przyszedł czas na część duchową. Oklaskami przywitali obecni na Rynku Wielkim Najświętszy Sakrament, który z kościoła pw. św. Zygmunta w asyście ministrantów i księży, przeszedł na płytę Rynku i na scenę.

Odbyła się adoracja, a także odprawiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Widok kilkuset osób na kolanach, przed Krzyżem Roku Świętego, Ikoną Matki Boskiej Śnieżnej i przed Najświętszym Sakramentem robił wrażenie.

Słowo do zebranych skierował ks. prałat Albert Warso, który mówił m.in. o tym jak ważna jest walka ze swoimi słabościami, jak ważne jest poznawanie Boga i drugiego człowieka. Wspomniał również o dawaniu szansy, o poznawaniu siebie nawzajem. Słowo do młodzieży skierował znany z umiłowania młodych ludzi powołany niedawno ks. Piotr Turzyński biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Ksiądz biskup cieszył się, że Szydłowiec tak licznie odpowiedział na wezwanie Światowych Dni Młodzieży „Wyzwanie miłości” mówił: „Nie bójcie się miłości, nie bójcie się jej wyznawać, nie bójcie się odpowiadać na swoje powołanie. Pamiętajcie, że miłość jest najważniejsza, miłość wszystko zwycięży”

Szydłowieckie spotkanie z symbolami ŚDM zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez biskupa Turzyńskiego, ucałowaniem lub zwykłym dotknięciem krzyża i ikony, a także ponownymi wesołymi tańcami, których podkład muzyczny słychać było w najdalszych zakątkach miasta.

To był radosny dzień dla szydłowieckiej społeczności, dzień historyczny, dzień który za naszego życia może się już nie powtórzyć!

TUTAJ galeria zdjęć (88 fotografii)

TUTAJ fragment drogi krzyżowej

TUTAJ fragment adoracji na Rynku Wielkim