Tomasz Palacz

Tomasz Palacz (ur. 1934 w Lubomierzu k. Mszany Dolnej, zm. 15 lipca 2009 w Orońsku k. Szydłowca) – polski historyk, polonista, kulturoznawca, regionalista i pedagog.

Jak sam wspominał trafił do Szydłowca przypadkiem. Początkowo Tomasz Palacz uczył języka polskiego w liceum. W swojej pierwszej pracy starał się rozwijać młodzieńcze marzenia. Dobrze wspomina pracę z młodzieżą, zwłaszcza w starszych klasach, gdzie oddziały liczyły do dwudziestu uczniów.

Od 1 listopada 1962 r. przeszedł do pracy w administracji szkolnej. Nadzorował pracę wszystkich szkół średnich i oświaty dorosłych jako podinspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Szydłowcu.Tomasz Palacz był także aktywnym działaczem społecznym. To on właśnie rozbudził w środowisku lokalnym zamiłowanie do pogłębiania wiedzy i promocji turystycznej regionu. W 1966 r. założył wraz z grupą znajomych mu badaczy Towarzystwo Miłośników Ziemi Szydłowieckiej.

Zainicjował także budowę domów kultury wraz z klubami Ruchu i Rolnika. Rozpoczęto budowę Domu Kultury w Pawłowie i renowację zamku w Szydłowcu, gdzie znalazł swoją siedzibę szereg instytucji oświatowych i kulturalnych (m.in. Powiatowy Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Okręgowa Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych). Z jego inicjatywy także doprowadzono do stanu użytkowania dwór w Orońsku, gdzie działała pracownia rzeźbiarska. Także do zasług Tomasza Palacza należy otworzenie Domu Turysty Pod Dębem w Szydłowcu oraz powołanie miejscowego oddziału PTTK.

W latach 1983-2004 był dyrektorem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, której to instytucji poświęcił całą swoją twórczą energię i pasję. Prezes Fundacji im. Józefa Brandta. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.
Zmarł 15 lipca 2009r. w Orońsku, gdzie został pochowany.