Na semestr wyższy mogą zostać przyjęte osoby które wcześniej podjęły naukę w innej szkole, zarówno te które przerwały edukację z różnych przyczyn, jak również chcące przenieść się do innej szkoły.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

NAUKA W LICEUM JEST BEZPŁATNA

Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki:

– oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub kserokopia potwierdzona notarialnie

– ksero dowodu osobistego

– 2 zdjęcia

– podanie/kwestionariusz