Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu radni podjęli uchwałę w sprawie nadania jednej z szydłowieckich ulic imienia Czesława Anteckiego.

Czesław Antecki to szydłowiecki samorządowiec, burmistrz Szydłowca od stycznia 1919 do stycznia 1920. Według informacji znalezionych w Internecie inicjator budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, który stoi na Rynku w Szydłowcu do dziś. Zmarł nagle w 1923 roku w wieku 33 lat, w przekazach, które wciąż krążą wśród mieszkańców Szydłowca, został otruty przez swoich konkurentów. Do dziś nie zostało to udowodnione.

Wniosek o nadanie jednej z ulic imienia Czesława Anteckiego złożył Mikołaj Wilk, mieszkaniec Szydłowca.

Imieniem Czesława Anteckiego zostanie nazwana droga biegnąca od ulicy Staszica do ulicy Iłżeckiej (przy pogotowiu)

W głosowaniu nad podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 11 było za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymało się od głosu, 1 był przeciwny. Radnym, który oddał głos przeciwny był Marek Plewa, który w dyskusji argumentował swoją decyzję tym, że w uzasadnieniu zabrakło informacji o tym kim był Pan Czesław Antecki, czym zasłużył się dla Szydłowca itp. Według radnego nadanie ulicy imienia konkretnej osoby powinno być stosowanie uzasadnione.

W październiku 2020 roku na „Nasz Szydłowiec” opublikowany został tekst dotyczący rodziny Anteckich, w którym również jest sporo informacji o Czesławie Anteckim. Zapraszamy do zerknięcia:

Historia rodziny Anteckich z Szydłowca