O sprawie informowaliśmy już 21 sierpnia chwilę po zakończeniu sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas której przyznano naszemu miastu dotację 800 tysięcy złotych na modernizację ciągu ulic Kąpielowej i Sowińskiego. 

Dziś 7 września, w szydłowieckim Ratuszu doszło do oficjalnego podpisania umowy na przekazanie gminie Szydłowiec wspomnianej dotacji. Umowę podpisali burmistrz Szydłowca Artur Ludew przy kontrasygnacje skarbnika gminy Iwony Czarnoty i wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Urząd Miejski w Szydłowcu:

W ramach zadania zostanie zmodernizowany odcinek ulicy Kąpielowej od Rynku Wielkiego do ul. Narutowicza oraz ulica Sowińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do ronda Solidarności z włączeniem ulic w ulicę 1-go Maja oraz ulicę Narutowicza. Łączna długość modernizowanych dróg wynosi 480 mb. Przedmiotowe zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, wykonanie skrzyżowań typu T z ulicą 1-go Maja oraz Narutowicza, regulację wysokościową studni kanalizacji wraz z wymianą kołnierzy i włazów, regulację pionową urządzeń teletechnicznych i wodociągowych, budowę zjazdu z kostki brukowej na wysokości nowego budynku Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

Pomoc finansowa pokryje w całości wartość robót budowlanych, tj. kwotę 800 tys. zł. Gmina zaś sfinansuje ze środków własnych koszt dokumentacji projektowej w wysokości 10 tys. zł, plus koszt nadzoru inwestorskiego.

Nie podano do informacji publicznej kiedy prace związane z remontem ulic miałyby się rozpocząć.