W niedzielę 3 grudnia 2017 r., w Szydłowcu miała miejsce inauguracja działalności Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci.

Jest to już czwarta placówka Uniwersytetu Dziecięcego działająca w naszej diecezji, któremu patronuje Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. W Szydłowcu uniwersytet będzie działał przy parafii pw. św. Zygmunta Króla i przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego.

Choć filia Uniwersytetu w Szydłowcu pracuje już od września, to uroczysta inauguracja połączona z immatrykulacją oraz wręczeniem biretów uniwersyteckich odbyła się pierwszą niedzielę grudnia – mówi ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej a zarazem jeden z wykładowców tego uniwersytetu.

Kadrę wykładowczą, wraz ks. Kucharskim, stanowić będzie: ks. Michał Faryna. Opiekę duchową roztacza ks. kan. Adam Radzimirski, proboszcz parafii. – We współpracę z wykładowcami zaangażowani są pani dyrektor mgr Danuta Gnat i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego – mówi ks. Kucharski.

Ślubowanie 21 nowych studentów połączone z wręczeniem indeksów i biretów odbyło się w czasie Mszy Świętej po homilii, którą wygłosił ks. Kucharski. Dzieci otrzymały również egzemplarze Pisma Świętego, które podarował ks. kan. Adam Radzimirski.

Zobacz więcej zdjęć