W pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca br. w PSP nr1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Wschodniej 19 w Szydłowcu odbyło się spotkanie integracyjne w ramach nowego projektu – Uniwersytet Aktywności Twórczej Dziecka oraz podsumowania projektu profilaktycznego Ogród Emocji.
W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim uczniowie z klas integracyjnych i klas specjalnych, ich rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele.
Dyrektor Szkoły, Pani Danuta Gnat, powitała wszystkich zebranych i krótko przybliżyła cel spotkania.

Wśród zaproszonych obecnych gości byli m.in.: p. Aneta Furmańska – Zastępca Burmistrza Szydłowca, p .Sławomir Drabik – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, p. Jadwiga Kopycka – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, p. Marek Artur Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Maria Michalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Następnie p. Laurencja Piasecka , jedna z koordynatorek programu, podsumowała projekt profilaktyczny Ogród Emocji, którego beneficjentami byli uczniowie klasy specjalnej z drugiego poziomu kształcenia.

Kolejnym, najważniejszym punktem spotkania, były występy artystyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Każdy z uczestników indywidualnie lub w zespole prezentował swoje umiejętności, zainteresowania. Były piosenki, wiersze, pokazy gimnastyczne, prace plastyczne, przestrzenne, inscenizacje a nawet nagrane filmiki. Dzieci pokazały jak wiele potrafią, jak radzą sobie z pokonywaniem wszelkich trudności, jakich emocji dostarczają nam dorosłym.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni z miłej atmosfery, ze wspólnie spędzonego czasu, integracji, przy słodkim poczęstunku i rozmowach.

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego