O bardzo dużej śmiertelności płazów na drodze łączącej miejscowości: Aleksandrów i Budki w gminie Chlewiska pisaliśmy już około 2 tygodnie temu. 

Temat wówczas poruszyła Grupa Przyrodnicza Ostoja, która z pismem i prośbą o interwencję napisała do wójta Gminy Chlewiska i do starosty szydłowieckiego. Otrzymali pozytywną odpowiedź i zapewnienie samorządu, że ten podejmie odpowiednie kroki w tej sprawie.

Problem nadal jednak istnieje i żaby (bo o nich mowa) głównie ropuchy Bufo bufo nadal są na tej drodze rozjeżdżane. Płazy te są w okresie migracji, kierują się do miejsc rozrodu i w trakcie swojej wędrówki zmuszone są przedostać się na drugą stronę właśnie tej drogi. Widok ogromnej liczby rozjechanych żab naprawdę nie jest przyjemny…

Podczas zbliżania się do miejsca przejścia płazów ustawione zostały znaki ostrzegawcze „Uwaga żaby na odcinku 800m”.

Oprócz tego jeden z mieszkańców Szydłowca ustawił własnoręcznie wykonane oznakowania „Uwaga Żaby”, które również mają ostrzegać kierowców i skłonić ich do omijania płazów.

My również o to apelujemy!

Poprzedni artykuł w tym temacie możecie przeczytać TUTAJ.