13 lipca o godzinie 18.00 Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza do Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów na otwarcie wystawy „W korespondencji z Polihymnią”.

Wystawa będzie prezentować pocztówki o tematyce muzycznej, należące do kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Ikonografia eksponowanych kart przeniesie w świat dawnych zwyczajów i obrzędów, ale też w świat artystycznej wyobraźni mistrzów, których płótna zostały zreprodukowane na znacznej części pocztówek.

Tym, co łączy wszystkie prezentowane na wystawie karty pocztowe, jest motyw muzyki oraz instrumentów muzycznych, obecnych w życiu ludzi różnych stanów.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst