W niedzielę 7 października w Marywilu, miejscowości w gminie Szydłowiec odsłonięto tablicę poświęconą historii miejscowości i mieszkańców Marywila. 

Głównym inicjatorem ustawienia w Marywilu wspomnianej tablicy był Arkadiusz Tomczyk, który poświęcił kilka lat, aby spisana na tablicy historia była kompletna.

W wydarzeniu udział wzięło około 100 osób. Organizatorzy słusznie zauważyli, że prawdopodobnie w Marywilu nigdy w jednym momencie nie spotkało się tyle osób.

Podczas spotkania odczytano „Akt odsłonięcia”, następnie egzemplarze aktu zostały wręczone następującym osobom: ks. Adam Radzimirski – proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki, Karol Siebyła – członek Zarządu Powiatu, Artur Ludew – burmistrz Szydłowca, Jolanta Maliszewska – sołtys sołectwa: Rybianka, Długosz, Marywil, Irena Kamienik, Bożena Czerska, Halina i Edward Tomczyk, Maciej Sokołowski, Teresa i Ryszard Kaminik, Dorota i Waldemar Pietras, Beata i Dariusz Gozdek, Halina Karczewska, Sławomir Figarski, Anna i Józef Dychała, Małgorzata i Dariusz Rutkiewicz, Lidia i Maciej Jabłoński, Maria Koniarczyk, Zygmunt Osobiński, Jerzy Matysiak, Aneta i Piotr Gołąbek, Marek Urbański, Tomasz Urbański.

Po odczytaniu „Aktu odsłonięcia” i okolicznościowych przemówieniach Arkadiusza Tomczyka i włodarzy, nadszedł czas na poświęcenie tablicy, po czym uczestnicy mogli wysłuchać występu zespołu „Kumosie” z Sadku i poczęstować się przygotowanym poczęstunkiem.

Organizatorom i inicjatorom ustawienia tablicy historycznej w Marywilu serdecznie gratulujemy!

Poniżej fragment video przemówienia Arkadiusza Tomczyka i fotoreportaż: