Powiatowy lekarz weterynarii z siedzibą w Orońsku, w związku z wykryciem 35 ognisk u drobiu oraz 28 przypadków u ptaków dzikich informuje, że wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą bardzo zaraźliwą podlegającą obowiązkowi zwalczania.

Przypomina się również o nakazie zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. Wyjątkiem są ptaki utrzymywane stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Orońsku, ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres oraz poprzez przekazanie danych do właściwego sołtysa.

Za niezgłoszenie miejsca, w którym przebywa drób lub inne ptaki, zgodnie z art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zwierząt, grozi kara administracyjna do 8.000 zł.

Podobny mandat grozi za brak określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem „czynnika zakaźnego”.

Zwraca się uwagę, iż na ptasią grypę chorują wszystkie gatunki ptaków, a likwidacja choroby zależy od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczeń zwierząt i ludzi oraz radykalnych kroków zmierzających do eliminacji zagrożenia, w tym chorych ptaków.

Na grafice poniżej przedstawiono poszczególne kroki, pomagające zapobiegać ptasiej grypie.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu