Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ogłaszają nabór
30 osób na świadczenie usług telefonicznej opieki domowej tzw. teleopieki w ramach pilotażowego program pod nazwą „Alarm dla życia” w gminie Szydłowiec.

Teleopieka jest nową usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowego.

Kryteria podstawowe:

Program teleopieki skierowany jest do 30 osób:

 • które w dniu przystąpienia do Programu mają ukończone 65 lat,
 • które zamieszkują na terenie gminy Szydłowiec,
 • które są osobami samotnie gospodarującymi (prowadzącymi jednoosobowe gospodarstwa domowe) – w pierwszej kolejności, ale również w dalszej kolejności osoby w rodzinie (po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej),
 • których miesięczny dochód netto nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1902 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • które są posiadaczami abonamentu na telefon stacjonarny lub komórkowy oraz opłacają abonament telefoniczny (lub podpisali umowę na świadczenie usług telefonicznych w styczniu 2018 roku przed złożeniem wniosku).
 • które wskażą osobę/osoby do kontaktu (rodzina/sąsiedzi) w przypadku braku możliwości nawiązania ze sobą kontaktu głosowego.

Warunkiem uczestnictwa w pilotażowym programie jest spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów.

Usługa ta ma charakter pilotażowy, będzie realizowana do grudnia 2018 roku i gwarantuje beneficjentom bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki na zasadach określonych w umowie.

Rekrutacja do teleopieki „Alarm dla życia” trwa do 16 kwietnia  2018 roku do godz. 1500. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie pisemnego zgłoszenia na formularzu dostępnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu w pok. nr 5. Formularze dostarczone po 16 kwietnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 • ilość miejsc jest ograniczona – pilotaż obejmuje bezpłatne korzystanie z ww. usług dla 30 mieszkańców gminy Szydłowiec,
 • wyłonienie beneficjentów spośród kandydatów odbywać się będzie na podstawie spełnienia kryteriów określonych w regulaminie świadczenia usług teleopieki „Alarm dla życia” oraz kolejności zgłoszeń,
 • osoby zakwalifikowane zostaną poinformowanie telefonicznie.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać:

 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2,
  pok. nr 5 (parter),
 • telefonicznie pod nr telefonu  (048) 617 64 84.