Uczniowie klas 4c, 7a, 2a wzięli udział w warsztatach pozytywnego myślenia, prowadzonych przez p. Aleksandrę Wzorek z Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.

Podczas zajęć zaproponowano uczestnikom metody i techniki, wspomagające pozytywne nastawienie, budujące optymistyczne myślenie. Uczniowie poznali sposoby, jak znaleźć pozytywne strony trudnych sytuacji, dyskutowali o budowaniu wartościowych relacji, radzeniu sobie w grupie. Wszyscy z zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania . Uczniowie doskonale się bawili, rozwijali swoje umiejętności, dzięki którym będzie im łatwiej pokonywać wszelkie trudności.

Następnie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej: „Szkolni Liderzy Pozytywnego Myślenia”, które miało na celu przybliżenie nauczycielom koncepcji programu „Myśl pozytywnie” jako priorytetowego w kontekście współczesnej edukacji. Dyskutowano na tematy związane z profilaktyką zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny obejmował również nowe metody i narzędzia oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w kluczowych obszarach zdrowia psychicznego. Projektowanie, planowanie i wdrażanie efektywnych działań dopasowanych do potrzeb społeczności szkolnej. Spotkanie zakończono z pozytywnym nastawieniem do dalszej pracy. Czekamy na kolejne.