20 grudnia 2019 roku odebrano roboty budowlane na drodze gminnej Jastrząb Węzeł Chustki S7. Nowa droga będzie miała łączną długość 1,5 km. Droga przez wójta gminy Jastrząb Andrzeja Brachę została nazwana „strategiczną”. Prace były prowadzone od 12 listopada i zostały zakończone zgodnie z umową. Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie podbudowy, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej na szerokości 5 m, wykonanie obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.

Koszt zadania wyniósł 1 356 732 zł, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1 085 386 zł, natomiast udział środków własnych to 271 346 zł.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc w zdobyciu tak wielkich środków na inwestycję. Pragnę nadmienić, iż brakujące 390m zostało utwardzone destruktem przez Gminę” – napisał na facebooku wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha.