Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Barbary Głuch, który odbędzie się 15 września o godz. 16:00. Galeria „Kaplica Zamkowa”.

* Barbara Głuch (ur. w 1940 r. w Broniowie, pow. szydłowiecki) – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Skłobach. Studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Wychowania Plastycznego. Dyplom otrzymała w 1979 r.

W 1990 r. uzyskała specjalizację II stopnia z plastyki. Swoje umiejętności artystyczne doskonaliła na plenerach malarskich m.in. plenerze im. Władysława Maleckiego w Szydłowcu. Swój dorobek artystyczny eksponowała na wielu wystawach autorskich i zbiorowych. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, rysunek. Inspiracje do twórczości czerpie z otaczającej rzeczywistości. jej ulubione tematy to: pejzaż, architektura, kwiaty. W jej grafikach i rysunku pojawia się głównie człowiek oraz, nieliczny wprawdzie, ale interesujący cykl kompozycji.
Wśród eksponatów odnaleźć można kopie fragmentów obrazów przedstawiających konie.

Jak twierdzi sama autorka, poprzez naśladownictwo mistrzów doskonali swój warsztat malarski.

Na wystawie znajdują się prace początkowe, z okresu studiów, jak również nowe, będące odbiciem ostatnich lat pracy twórczej autorki.