O godzinie 10. 30 w kościele Św.Zygmunta odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali ulicami miasta, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, ze sztandarami oraz kwiatami pod popiersie Józefa Piłsudskiego.

Wszystko rozpoczęło się od zmiany warty pod pomnikiem przez szydłowieckich strzelców, następnie ksiądz proboszcz Adam Radzimirski odmówił okolicznościową modlitwę za poległych w walce za wolność Polski.

Po proboszczu, głos zabrał burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Po słowach zawartych w materiale filmowym burmistrz Jarzyński mówił jeszcze min:

„Wolna Polska mogła zaistnieć, tylko dzięki determinacji Narodu Polskiego oraz dumy jaka z nich wypływała…

Spotykamy się tutaj wszyscy by przywołać w pamięci nasze legiony oraz niezapomnianą postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, to dzięki ich marzeniom powstała tamta i dzisiejsza wolna Rzeczpospolita Polska…

Dziś nam, czyli kolejnym pokoleniom został nałożony obowiązek dbałości o naszą Polskę, to my zgromadzeni w tym miejscu mamy obowiązek dbać o naszą małą Ojczyznę jaką jest Szydłowiec…

Jest nam potrzebna zgoda, spokój i mądrość bo niepodległość trzeba budować codziennie biorąc odpowiedzialność za swój kraj czy miasto w którym żyjemy…

Chciałbym w tym momencie podkreślił jak wielką dla nas radością i honorem jest wybór Pani Ewy Kopacz, mieszkanki naszego miasta na Marszałka Sejmu…

Już niebawem  rozpoczynamy historyczny moment naszego miasta czyli rewitalizację naszych zabytków, już w listopadzie zaczną się pierwsze prace. Wartość projektu to ponad 30 milionów złotych, projekt jest to trudny i pochłaniający wiele pracy. Apeluję do wszystkich, którym leży na sercu dobro Szydłowca by wspierali nas w tym historycznym dziele. Żyjąc obok siebie musimy widzieć, jak zmienia się nasze miasto, jak zmienia się nasze otoczenie.

Dziś przeżywamy to święto z należytą powagą, bo oczywiście tak trzeba, nie zapominajmy jednak że jest to przede wszystkim święto radości. Spoglądajmy z nadzieją w przyszłość, przekazując najważniejsze wartości młodym pokoleniom.

Bo wolność to wyzwanie! Jak powiedział Jan Paweł II „Wolność trzeba zdobywać przez prawdę”…

Musimy pamiętać o swojej historii, musimy budować swoją tożsamość, stając jeden obok drugiemu a nie jeden przeciw drugiemu… „

Po słowach burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego przyszedł czas na składanie kwiatów pod popiersiem Marszałka Piłsudskiego. Kwiaty składały delegacje:

-Światowego Związku Armii Krajowej

– Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych koło Szydłowiec

– Rady Miejskiej z przewodniczącą Krystyną Bednarczyk

– Urzędu Miejskiego z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i ks. proboszczem Adamem Radzimirskim

– Stowarzyszenia Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej

– Rady Powiatu ze starostą Włodzimierzem Górlickim, wicestarostą Romanem Woźniakiem oraz przewodniczącym Markiem Sokołowskim

– Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

– Komendy Powiatowej Policji

– Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

– Wodociągów i Kanalizacji w Szydłowcu

– koła Platformy Obywatelskiej

– Sanepidu

– Solidarności

– Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu

– Urząd Pocztowy w Szydłowcu

– Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu

– Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– Cechu Rzemiosł Różnych

– Spółdzielni Inwalidów „Elektron”

– Klubu Emeryta „Lokator”

– Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu

– Zespołu Szkół im. Jana Chrapka w Majdowie

– Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca

– Zespołu Szkół Jana Pawła II w Szydłowcu

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku

– Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

– Publicznej Szkoły im. Janusza Kusocińskiego w Sadku

– Publicznej Szkoły im. Grota Roweckiego w Wysokiej

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP w Szydłowcu

{phocagallery view=category|categoryid=28|limitstart=0|limitcount=51|imageordering=5}