Spotkanie rozpoczęło się w ratuszu miejskim od rozmów, w których uczestniczyli m.in.: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Roman Woźniak, Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, Wiceprzewodniczący Józef Jarosiński i Marek Plewa.

Głównymi tematami rozmów były postępy prac przy budowie trasy S7 oraz zagadnienia dotyczące planów modernizacji szydłowieckiego zalewu. Wojewoda poinformował współrozmówców, że w czerwcu zostanie zakończona procedura wypłacania odszkodowań za przejęcia gruntów pod budowę trasy S7, pytał również jak układa się współpraca z wykonawcą inwestycji drogowej. Samorządowcy zwrócili uwagę na pojawiające się niedogodności, proponując wprowadzenie pewnych rozwiązań, które ułatwią mieszkańcom przezwyciężenie tych problemów.

Odbyła się również wizja lokalna nad szydłowieckim zalewem, gdzie Burmistrz Artur Ludew, opowiedział Wojewodzie o planowanych na tym terenie inwestycjach. Rozmawiano również o rządowych programach, które mogą wesprzeć samorząd gminny w realizacji tej koncepcji. Na dzień dzisiejszy w Urzędzie Miejskim rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentów projektowych pozwalających na sięgnięcie po środki zewnętrzne na to przedsięwzięcie.

Wojewoda wspólnie z samorządowcami odwiedził również Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne i Powiatową Komendę Państwowej Staży Pożarnej.

Następnie udał się do szydłowieckiego zamku, gdzie spotkał się z wójtami okolicznych gmin, radnymi Rady Powiatu, Rady Miejskiej, dyrektorami gminnych i powiatowych instytucji działającymi na terenie naszego powiatu oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. W tracie swojego wystąpienia Wojewoda Jacek Kozłowski mówił m.in. że Szydłowiec jest wyjątkowym miejscem, gdzie mieszkają wyjątkowi ludzie i w pełni zasługuje na wsparcie w swoich staraniach o rozwój lokalny. Mówił również, że z zadowoleniem obserwuje pozytywne zmiany w Radomiu, co w najbliższym czasie powinno zaowocować ożywieniem całego regionu radomskiego, na czym skorzysta również ziemia szydłowiecka. Wojewoda poparł starania lokalnych samorządowców dotyczące stworzenia w Szydłowcu strefy gospodarczej, wyraził nadzieję, że prowadzona obecnie inwestycja drogowa pomoże w przyciągnięciu inwestorów. Pogratulował Gminie Szydłowiec dotacji z rządowego programu „Maluch”, która pozwoli na zorganizowanie żłobka i zachęcał do aplikowania o kolejne środki. Wyraził nadzieję na pozytywną realizację następnych wniosków skierowanych do Wojewody, które są w trakcie rozpatrywania m. in. wniosku dotyczącego odbudowy mostu w Zastroniu.

Po oficjalnych wystąpieniach był też czas na pytania skierowane do Wojewody, jak również na indywidualne rozmowy kuluarowe. Miłym akcentem tego spotkania były podziękowania dla Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego od rodziny z Łazów za skierowaną w ostatnich dniach pomoc finansową na odbudowę spalonego domu.

wojewodaszydlowiec2