Decyzją Ministra Obrony Narodowej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej mają wesprzeć działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Od piątku 20 marca w Szydłowcu stacjonować będzie oddział Wojsk Obrony Terytorialnej, prawdopodobnie w liczbie 20-żołnierzy WOT.

W głównej mierze mają wesprzeć służby sanitarne i samorządy terytorialne w zakresie zaopatrywania w żywność i leki dla osób potrzebujących.

Wsparciem ogarnięte zostaną osoby najbardziej potrzebujące w obecnej sytuacji tj.

  • rodziny personelu medycznego medycznego zaangażowanego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa
  • kombatanci
  • weterani działań poza granicami państwa
  • osoby starsze, powyżej 60-roku życia
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby samotnie wychowujące dzieci
  • osoby poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia się koronawirusem

Szczegóły działań na terenie gminy Szydłowiec zostaną ustalone podczas piątkowej odprawy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z burmistrzem Szydłowca, policją, strażą pożarną i wszystkimi innymi osobami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo na terenie Szydłowca.

Wojska Obrony Terytorialnej będą działały na terenie całego kraju do odwołania!