6 grudnia w Parafii pw. św. Mikołaja w Wysokiej odbyła się bardzo ważna uroczystość dla tamtejszych parafian. Wprowadzone zostały relikwie patrona.

Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 17.00 od wprowadzenia w procesji relikwiarza z relikwiami św. Mikołaja z Miry. Proboszcz parafii w Wysokiej ks. Arkadiusz Bieniek przywiózł relikwie I stopnia z Bari we Włoszech, które znajdują się w Bazylice św. Mikołaja w Bari.

Mszę Świętą koncelebrował dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. Marek Kucharski, proboszcz Parafii Świętego Zygmunta w Szydłowcu.

Na zakończenie uroczystości ks. Marek pobłogosławił wszystkich zebranych relikwiami Świętego Mikoła.

To bardzo ważne wydarzenie w dziejach parafii w Wysokiej. Tym bardziej, że rok 2026 zapowiadany jest jako rok jubileuszowy. Właśnie wtedy parafii będzie świętowała 700 lat swojego istnienia. W tym samym roku mija, również 150 lat od powstania budynku kościoła, który stoi do dziś.

Poniżej nasza relacja z uroczystości w Wysokiej oraz rozmowa z ks. Arkadiuszem Bieńkiem, proboszczem parafii pw. Św. Mikołaja w Wysokiej.