19 września w sali szydłowieckiego Zamku odbyła się jedna z ostatnich sesji obecnej Rady Miejskiej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. 

Radni przyjęli szereg uchwał podczas głosowania m.in zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, uchwalenie statutu Gminy Szydłowiec, zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Strefa nowej dzielnicy przemysłowej), zmiany w statucie Szydłowieckiej Rady Seniorów.

Zajęli się również skargą wniesioną przez Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy „RAZEM” na działalność szydłowieckich Wodociągów. Skargę uznano za bezzasadną.

Podczas sesji uchwalono również statuty wszystkich sołectw należących do Gminy Szydłowiec.

Sesja zakończona była przedstawieniem przez przewodniczącego Marka Koniarczyka pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie od ostatniej sesji i odpowiedzi, których udzielił przewodniczący. Zdecydowaną większość stanowiły pisma i odpowiedzi dla Krzysztofa Knopa. Ze wszystkimi pismami i zdaje się, że również już odpowiedziami możecie zapoznać się na facebookowych grupach „Szydłowiec” i „Szydłowiec bez cenzury” w których to Krzysztof Knop sukcesywnie publikuje swoje pisma skierowane do różnych instytucji i odpowiedzi jakie uzyskał.

Na zakończenie sesji do pism, które odczytał Koniarczyk ustosunkował się burmistrz Artur Ludew. Jego wypowiedź udostępniamy poniżej: