Gmina Szydłowiec otrzymała znaczące dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Po za gminą Szydłowiec wsparcie otrzymały jeszcze gminy: Jastrząb, Orońsko i Mirów

Jednym z głównych celów przyznanych środków finansowych gminie Szydłowiec jest

  • zakup nowoczesnej zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro. Kwota 198 750,00 zł pozwoli gminie Szydłowiec na zakup nowego sprzętu, który przyczyni się do utrzymania czystości i porządku na ulicach.

Kolejnym obszarem, który otrzymał wsparcie finansowe, jest

  • zapobieganie bezdomności zwierząt. Gmina Szydłowiec otrzymała 20 000,00 zł na realizację programów i działań mających na celu ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt oraz poprawę ich warunków życia.

W ramach dofinansowania gmina Szydłowiec otrzymała również

  • 4 000,00 zł na wymianę ogrodzenia na terenie ROD Szydłowiec. To ważna inwestycja dla lokalnej społeczności ogrodowej, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i estetyki tego obszaru rekreacyjnego.

Ponadto, część przyznanych środków finansowych została przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla seniorów.

  • Kwota 28 692,50 zł będzie wykorzystana na projekt „Tańcz i śpiewaj z seniorem” oraz Szydłowieckie Senioralia 2023.

Te inicjatywy mają na celu aktywizację seniorów i stworzenie dla nich możliwości spędzania czasu w sposób twórczy i satysfakcjonujący.

Warto również wspomnieć, że inne gminy w powiecie szydłowieckim również otrzymały wsparcie finansowe.

Gmina Mirów otrzymała

  • 23 700,00 zł, na realizację projektu pt. „W naszej gminie senior nie zginie”
  • 123 000 zł, na przebudowę drogie Mirów nowy oraz Bieszków Dolny.

Gmina Jastrząb otrzymała

  • 22 877,14 zł, na realizację projektu rady seniorów gminy Jastrząb „Śladami Powstania Styczniowego”

Gmina Orońsko otrzymała

  • 52 930 , na działania aktywizujące i integrujące seniorów,
  • 15 000 zł na zapobieganie bezdomności zwierząt.