Zgodnie z zawartym porozumieniem Stowarzyszenie Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego opracuje przy udziale przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i ekspertów – Programy Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego centralnego okręgu przemysłowego, w tym powiatu szydłowieckiego.

 

Współpraca Powiatu Szydłowieckiego z Klastrem Gospodarczym Centralnego Okręgu Przemysłowego otwiera nowe możliwości dla małych i średnich firm, również w zakresie zdobywania nowych rynków zbytu. Jest to ogromna szansa dla lokalnego ożywienia gospodarczego oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym – powiedział Starosta Włodzimierz Górlicki.

 

 

Klaster Przemysłowy Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego obejmuje swoim zasięgiem pięć województw: mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie i zarejestrowany został w kwietniu 2012 roku. Istotą działania jest połączenie trzech środowisk nauki, samorządu i podmiotów gospodarczych, która niesie ze sobą możliwości skutecznego oddziaływania na rozwój gospodarczy regionu. Ważna jest też integracja przedsiębiorców poszczególnych branż w miastach, gminach, powiatach i województwach.

 

Oprócz podpisania umowy współpracy, podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu Tadeusz Piętowski podziękował pracownikom wręczając dyplomy, tym którzy od ponad 15 lat pracują w Urzędzie. Następnie zaprezentowano pokaz multimedialny o tematyce „Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy”.

Po prezentacji głos zabrali: Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Zbigniew Stanik oraz Koordynator Projektu Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne Katarzyna Kozakowska przedstawili projekt „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”. Głównym celem projektu jest dostarczenie informacji, którE będą stanowiły dla przedsiębiorców realne wsparcie w zarządzaniu firmą, w jej rozwoju i modernizacji. Przedsiębiorca, który zaloguje się na platformie otrzyma dostęp do unikatowego narzędzia systemu benchmarkingu, pozwalającego na porównanie kondycji przedsiębiorstwa z innymi firmami w regionie. Informacje znajdują się pod adresem www.barometr.mazowsze.pl

Kolejnym punktem było omówienie przez dr Jerzego Kwiecińskiego z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości (byłego wiceministra rozwoju regionalnego) informacji odnośnie prognoz makroekonomicznych m.in. „Mazowsze na tle kraju”, „Prognozy makroekonomiczne dla Polski”, „Sytuacja gospodarcza w Polsce a przedsiębiorstwa na Mazowszu”, „gospodarka Polski i województwa mazowieckiego”. Dr Kwieciński przedstawił również możliwość wykorzystywania funduszy unijnych w latach 2014-2020. Według prelegenta teraz należy dobrze przygotować się do nowej perspektywy, aby nie tylko pieniądze unijne wydać, ale zrobić to efektywnie i osiągnąć zakładane cele.

Ciekawy wykład przykuł uwagę wszystkich zebranych. Organizatorami konferencji byli: Powiat Szydłowiecki, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.

 

tekst i foto:  www.szydlowiecpowiat.pl