Gustaw Kroll urodzony w 1898 roku w Starachowicach, gdzie spędził dzieciństwo, młodość oraz pierwsze lata II RP. Uczestnik I wojny światowej i Bitwy Warszawskiej. 

W latach 30 XX wieku pojawia się w Szydłowcu, jako szwagier bardzo znanego szydłowieckiego rejenta pana Sowińskiego i zamieszkuje w jednej z kamienic w szydłowieckim Rynku.

Bierze udział w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz generała Franciszka Kleeberga i zostaje odznaczony orderem Virtuti Militari.

Po powrocie do Szydłowca zimą 1939 roku, organizuje w styczniu 1940 roku ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), zakłada Szkołę Podchorążych, organizuje sieć obserwatorów w miejscach strategicznych, organizuje prasę podziemną i kolportaż.

Po utworzeniu Armii Krajowej zostaje jej dowódcą na terenie szydłowieckim, przyjmując pseudonim „Jan”. Aresztowany w marcu 1944 roku i wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Po powrocie do Szydłowca nie złożył broni, ale UB nie miała na niego żadnych dowodów.

Aresztowany w 1948 roku i przewieziony do więzienia w Radomiu.

Wydano na niego wyrok śmierci, którego nie wykonano, choć w więzieniu siedział do 1955 roku.

W następnych latach życia, po ponownym powrocie do Szydłowca pracował w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta w Szydłowca oraz w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

W kościele św. Zygmunta znajduje się tablica poświęcona komendantom Armii Krajowej V Podobwodu Szydłowiec, na której zostaje wymieniony.

Wielki zwolennik „Solidarności”. Zmarł w 1982 roku. Pochowany jest na szydłowieckim cmentarzu.