Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz. Sala konferencyjna wypełniona była gośćmi, którzy uczestniczyli w momencie wyboru zarządu.

Karty do głosowania oraz zasady przygotowała specjalnie powołana komisja skrutacyjna w składzie: Cezary Sierawski, Janina Bodo oraz Aneta Majsiak – Gromek. Głosowanie było tajne. Do głosowania uprawnionych było 15 obecnych radnych, na 17.

Na stanowisko starosty szydłowieckiego zgłoszony został tylko jeden kandydat Włodzimierz Górlicki. 13 radnych poparło jego kandydaturę, 2 wstrzymało się od głosu. „Nowo” wybrany starosta w swoim krótkim przemówieniu wskazał na ciągłość sprawowanej władzy, na szczególny nacisk na współpracę z samorządami gminnymi, dziękował za poparcie i obiecywał dalsze właściwe wypełnianie funkcji samorządowej. Podziękował również radnym poprzedniej kadencji za współpracę, szczególne słowa podziękowania skierował w stronę byłego przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego.

Następnie do starosty szydłowieckiego ustawiła się długa kolejka osób chcących mu pogratulować.

W dalszej kolejności realizowano kolejne punkty porządku obrad. Starosta Szydłowiecki rekomendował członków zarządu, którzy również w tajnym głosowaniu zatwierdzani byli przez radnych.

Wicestarostą został Roman Woźniak, nieetatowymi członkami zarządu zostali radni: Krzysztof Rejczak, Paweł Zawodnik i Karol Siebyła. Ten ostatni jako jedyny otrzymał jeden głos przeciwny kandydaturze.

Portal Nasz Szydłowiec zarządowi powiatu szydłowieckiego oraz radzie powiatu życzy samych trafnych decyzji.

{phocagallery view=category|categoryid=318|limitstart=0|limitcount=13|imageordering=5}