Wieś sołecka na północ od Szydłowca w odległości 5 km. przy skrzyżowaniu drogi 34483 z drogą gminną biegnącą od E-7 w Chustkach przez Zdziechów-Działy, Jankowice w kierunku Woli Krawarskiej. Zamieszkuje w niej około 170 mieszkańców.