Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu dzieli się informacją na temat tegorocznych wyników egzaminu maturalnego.

Do egzaminów maturalnych w szydłowieckim „Sienkiewiczu” przystąpiło 61 absolwentów. Egzaminu dojrzałości nie zdało 2. uczniów, a 4 osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wyniki egzaminu maturalnego w zestawieniu z wynikami krajowymi są bardzo zadowalające. Uzyskane przez uczniów liceum wyniki z wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym są wyższe od średniej dla województwa mazowieckiego.

Średnie wyników z poszczególnych przedmiotów w naszej szkole przedstawiają się następująco: język polski – 61,20%, matematyka – 62,84%, język angielski – 83,53%. Osiągnięto również bardzo wysokie osiągnięcia indywidualne – wielu uczniów uzyskało najwyższy 100% wynik.

Taki sukces to zasługa zaangażowania zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz systematyczna praca obu stron. Wysokie wyniki w nauce, jakie osiągali uczniowie przełożyły się na rezultaty egzaminów maturalnych. Dzięki dobrej współpracy, licznym konkursom, olimpiadom, zajęciom dodatkowym, poszerzającym i rozwijającym wiedzę osiągnięto taki sukces.

Dyrektor Karol Kopycki gratuluje absolwentom wysokich wyników i życzy sukcesów na wymarzonych kierunkach studiów.