Po raz czternasty podczas tegorocznych ferii zimowych Organizacja Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec, zorganizowała akademię zimową. W ciągu dwóch tygodni spotykaliśmy się z naszymi podopiecznymi podczas codziennych treningów Karate.

Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy zaawansowania. Ponadto zorganizowane zostały zajęcia na stoku narciarskim w Krajnie oraz na miejskim lodowisku w Skarżysku Kamienna. Nie było czasu na nudę. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i służyli swoją pomocą przy realizacji tego przedsięwzięcia. Podziękowania składamy Dyrekcji Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu za udostępnienie zaplecza sportowego. XIV Akademia Zimowa Karate Kyokushin Matsushima mogła być zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Szydłowcu, który przekazał na ten cel kwotę 2.000 złotych. Serdecznie dziękujemy. OSU