1 września 2019 r. na dziedzińcu zamkowym w Szydłowcu odbędzie się XXVII Ogólnopolski Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety. Przegląd organizowany jest przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek i odbywa się w Szydłowcu od 1983 roku.

Przegląd realizowany jest 3 kategoriach:

  • zespołów folklorystycznych
  • kapel ludowych stylizowanych
  • zespołów folkowych

Uczestnikami imprezy będą taneczne zespoły folklorystyczne prezentujące programy w formie opracowanej artystycznie, kapele i zespoły folkowe prezentujące melodie ludowe wykorzystujące instrumenty nowszej generacji takie jak: akordeon, trąbka, klarnet, instrumenty perkusyjne itp., a także te kapele i zespoły, których skład oparty jest o tradycyjne instrumenty z całej Polski oraz zespoły prezentujące folklor in crudo (nieopracowany artystycznie) z terenu powiatu szydłowieckiego.

Celem Przeglądu im Jana Derlety jest popularyzacja dorobku zespołów prezentujących polski folklor taneczny i muzyczny, upowszechnianie kultury ludowej oraz doskonalenie warsztatu twórczego uczestników.

W tym roku w przeglądzie weźmie udział około ok. 20 zespołów z całej Polski.
Podczas imprezy na wyspie zamkowej odbędzie się też kiermasz wystawców tradycyjnej regionalnej kuchni i rękodzieła ludowego i artystycznego.

Tegoroczna edycja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019“.

Patronat medialny: Radio Kielce, Zebrra Tv, Nasz Szydłowiec
Partnerzy: Miasto i Gmina Szydłowiec