Przewodnikiem po tym niezwykłym miejscu a także sponsorem nagród i organizatorem konkursu wiedzy o elektrowni był pan Piotr Skoneczko – pracownik tej firmy. W czasie zwiedzania uczniowie zapoznali się z procesem produkcji energii odnawialnej. oraz sposobem funkcjonowania elektrowni ekologicznej. Mieli możliwość zobaczenia turbiny wiatrowej czyli wiatraka od wewnątrz. Dzieci obejrzały również nowoczesne urządzenia elektroniczne sterujące pracą całej farmy i uzyskały informacje dotyczące wykorzystania energii w gospodarce człowieka.

Po całościowej wędrówce po elektrowni uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o zwiedzanym obiekcie. Najlepsze odpowiedzi zostały nagrodzone . Na zakończenie wycieczki w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka wszyscy zostali zaproszeni na ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz słodki poczęstunek.