Dziś odbył się odbiór prac wykonanych w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcin”.

Gmina Szydłowiec poprzez wykonanie m.in. utwardzenia z kostki brukowej, budowę grilla oraz założenie lampy oświetleniowej przy altanie, w celu utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenia aktywności obywatelskiej”.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysa miejscowości Krzcięcin Krystyny Kowalik, radnej Rady Miejskiej w Szydłowcu Wiolety Turek oraz wykonawcy.

Całkowita wartość zadania 13.230,00 zł brutto i została sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzcięcin.

Info i foto: