Przybyli samorządowcy miasta Cajetina, powiat Zlatibor: Milan Stojanovic – burmistrz i Bojana Bozanic zastępca burmistrza i jednocześnie pani dyrektor miejscowego centrum narciarskiego oraz delegacja z Kosowa, gmina Klokot: Srecko Spacic – wójt, Milos Stojkowicz – wicewójt, Miroslav Stolic – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Edukacji i Młodzieży, a także Tanja Nisic – prezes Stowarzyszenia Równości Kobiet.

Delegacja władz lokalnych z zagranicy spotkała się z samorządowcami Szydłowca: burmistrzem Arturem Ludwem i powiatu szydłowieckiego: przewodniczącą Rady Powiatu Anitą Gołosz oraz starostą szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim, aby wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o wspólnym projekcje na promocję turystyczną z dofinansowaniem ze środków UE. Rozmawiano m.in. o korzystaniu z programów Unii Europejskiej i możliwościach jakie daje współpraca z zagranicznymi partnerami. W programie wizyty nie mogło zabraknąć spaceru po mieście. Goście zwiedzili Szydłowiec odwiedzając m.in. szydłowiecką farę oraz galerię widokową na ratuszowej wieży. Odwiedzili również sąsiednie gminy.