27 lutego odbył się odbiór prac remontowych lokali w budynku przy ul. Kilińskiego  2 w Szydłowcu, przeznaczonych na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Remont prowadzony był od połowy grudnia 2017 roku i obejmował modernizację pomieszczeń zajmowanych przez Biuro Rady Miejskiej ( Biuro Rady zostało przeniesione do Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego), a także modernizację korytarza, sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego. Wykonano również prace tj.: montaż wentylacji, pomalowanie ścian klatki schodowej i wiatrołapu, wybicie otworów w pomieszczeniach na parterze budynku oraz montaż trojga drzwi w piwnicy. Wykonawcą remontu była firma MABED z Szydłowca.

W odbiorze prac remontowych uczestniczyli: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,  dyrektor MOPS-u Krzysztof Kisiel oraz przedstawiciel wykonawcy. Modernizacja siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została wykonana terminowo i zgodnie z zamówieniem.

Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 118 tys. zł, z czego 80 tys. zł zostało pozyskane na ten cel ze środków Wojewody.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu