Powoli możemy obserwować napełnianie szydłowieckiego zalewu wodą. To działanie na które czekało wielu mieszkańców Szydłowca i nie tylko. 

Zalew w Szydłowcu to najważniejszy punkt kampanii wyborczej obecnego burmistrza Artura Ludwa. Część obietnic zostanie spełnionych przed nadchodzącymi kolejnymi wyborami, kilka etapów modernizacji zalewu zostało wykonanych, na kolejne będziemy musieli poczekać w kolejnych latach.

Prace przy modernizacji zbiornika rozpoczęły się w maju 2017r.
W trakcie trwania rozbudowy wykonana została modernizacja jazu spustowego zbiornika. Zakończyły się prace związane z oczyszczeniem, odmuleniem oraz wyprofilowaniem terenu zbiornika. Umocniona została również jego linia brzegowa.
Zalew napełnia się wodą a wokół zbiornika trwa zagospodarowanie terenu i budowa mola.