1 września przypada kolejna rocznica napaści Niemiec na Polskę, a więc wybuchu II wojny światowej. W tym roku jest to już osiemdziesiąta trzecia rocznica tego wydarzenia.

Największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości wybuchł 1 września 1939 r. o godzinie 4:47, kiedy to dowódca okrętu Kriegsmarine Schleswig-Holstein, który zakotwiczony był w kanale portowym, wydał rozkaz otwarcia ognia z dział artylerii głównej, średniej i lekkiej w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Atak okrętu na składnice uznaje się za początek wojny. Data ta jest nie tylko ważna dla Polaków, ale dla większości ludzi na całym świecie. Konflikt ten dotknął niemalże wszystkie państwa europejskie i ich kolonie, czynny udział brały również państwa Ameryki Północnej i Południowej, a także kraje azjatyckie. Źródła historyczne podają, że w wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, gdzie ok. 110 mln chwyciło za broń, a życie oddało blisko 80 mln.

W celu uczczenia pamięci poległych w kościele farnym św. Zygmunta o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta msza za poległych w obronie naszej niepodległości, a po niej przejście na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na kwaterach żołnierskich.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu