Celem spotkania będzie przedstawienie osobom bezrobotnym aktualnych ofert pracy oraz pokazanie nowych możliwości edukacyjnych młodzieży klas wkrótce kończących szkoły ponadgimnazjalne.

Po stronie wystawców zaprezentują się: urząd pracy powiatowy i wojewódzki, lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe i średnie oraz organizacje zajmujące się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy.