Dzisiejsza uroczystość miała charakter bardzo podniosły i momentami wzruszający. Przedstawione zostały bardzo szczegółowo sylwetki obu odznaczonych osób. 

Danuta Słomińska – Parocka nie kryła swojego wzruszenia podczas przemówienia, które wygłosiła. Wspominała lata pracy w MLIM w Szydłowcu, a także ludzi, których dane było jej spotkać na zawodowej drodze. Bardzo wyraźnie starała się zaznaczyć swoją fascynację Szydłowcem, a także ludźmi, którzy tworzą szydłowiecką społeczność. Jak wspominała pani Paprocka, Szydłowiec na stałe zapisał się w jej pamięci, a nawet w podświadomości, ponieważ dość często Szydłowiec powraca w jej snach. Na koniec dodała, że chwile spędzone w Szydłowcu były jednymi z najpiękniejszych w jej życiu.

Ks. kanonik Adam Radzimirski w swoim wystąpieniu wspominał, że z Szydłowcem związany jest praktycznie od samego dzieciństwa, ponieważ Wierzbica z której pochodzi niegdyś należała do Powiatu Szydłowieckiego. Ksiądz Adam porównał życie księdza do cygańskiego mając na myśli częste przeprowadzki, sam zmieniał parafię ośmiokrotnie. Cztery razy jako wikary i cztery razy jako proboszcz. W Szydłowcu jak sam zaznaczył „trochę się zasiedział”, a jego marzeniem jest zostać tutaj do śmierci i spocząć na szydłowieckim cmentarzu (oczywiście jak sam powiedział, ustępując miejsca młodszemu proboszczowi). Po tych słowach na wielu twarzach pojawiły się łzy wzruszenia. Na zakończenie ks. kanonik słowa podziękowania skierował do wszystkich księży, którzy współpracowali z nim w parafii św.Zygmunta, a także do wszystkich parafian i mieszkańców ziemi szydłowieckiej.

 

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski odczytał listy od Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, skierowane do odznaczonych: Danuty Słomińskiej – Paprockiej oraz księdza proboszcza Adama Radzimirskiego

Słowa gratulacji do „zasłużonych” skierowali również m.in. starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, a także obecna dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

 

Następnie odbyła się część artystyczna podczas, której Katarzyna Zedel (instrumenty smyczkowe, wokal) oraz Wiesława Gromadzka (harmonia pedałowa, wokal) zabrały zgromadzonych gości w świat polskiej muzyki ludowej. Występ odbył się na tle przygotowanej przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, ekspozycji instrumentów z czasów jako dyrektor pani Paprockiej oraz najnowszych eksponatów. 

Po koncercie, nastąpił czas gratulacji, wspólnych zdjęć, oraz słodkiego poczęstunku. 

Do gratulacji dla wyróżnionych dołącza się również portal www.naszszydlowiec.pl 

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” przyznany był po raz drugi. W 2010 roku z okazji 200-lecia Powiatu Szydłowieckiego tytułem tym uhonorowano: Marszałek Sejmu Ewę Kopacz oraz ks. abp. Wacława Depo metropolitę częstochowskiego. 

fot. Wiesław Wismont

Więcej zdjęć TUTAJ