Kamieniarze są obecnie poszukiwaną grupą zawodową zarówno w kraju jak i zagranicą. Brak jest wykwalifikowanych osób w tym kierunku, dlatego ten zawód daje tak wiele możliwości. Współcześnie to nie tylko obróbka kamienia, ale również nowoczesny park maszynowy. Wspominał o tym, podczas kwietniowego spotkania z przedsiębiorcami branży kamieniarskiej, starosta Włodzimierz Górlicki: „Obecnie w branży wykorzystywane są nowe technologie, dzięki czemu zawód ten staje się bardziej atrakcyjny”.

Kamieniarstwo to również zawód artystyczny. Kamień, piaskowiec jest wykorzystywany nie tylko w budownictwie, ale też w architekturze ogrodów, sztuce użytkowej czy rzeźbach, zarówno przy tworzeniu klasycznych, jak i bardziej nowatorskich konstrukcji.

Na naszym terenie działa kilkadziesiąt firm kamieniarskich, które wciąż szukają wykwalifikowanej kadry. W założeniach nowego kierunku jest ścisła współpraca szkoły z przedsiębiorcami, co będzie skutkować zapewnieniem zatrudnienia po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. Szydłowieckie kamieniarstwo ma 600letnią historię, a tradycja rzemiosła kamieniarskiego jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest więc od kogo się uczyć, bo umiejętności szydłowieckich kamieniarzy są doceniane i zauważalne w Polsce i Europie. Do dziś piaskowiec z Szydłowca można podziwiać w postaci tak wybitnych realizacji jak pochodzące z 1834 roku Mauzoleum Stanisława Kostki Potockiego i Aleksandry z Lubomirskich w Wilanowie, projektu Henryka Marconiego wykonane przez Jakuba Tatarkiewicza i Konstantego Hegla, majestatyczne sylwetki lwów zdobiących dziedziniec Pałacu Namiestnikowskiego, czy monumentalne rzeźby zdobiące MDM, m. in. słynny Hutnik autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Widoczny jest też na Pałacu Kultury i Nauki, Dworcu Centralnym i Wschodnim w Warszawie w formie okładzin czy Dworcu Kolejowym w Dreźnie. Obecny renesans zainteresowania naszym kamieniem (obserwowany m.in. na Międzynarodowych Targach Wzornictwa i Technologii Kamiennych w Weronie w 2010 roku) wskazuje, że przed piaskowcem szydłowieckim rysuje się kolejny okres trwałych i pięknych realizacji, a co za tym idzie atrakcyjna praca.

Szkoła podczas trzech lat nauki zapewnia:

Za bardzo dobre wyniki w nauce – STYPENDIA

Dofinansowanie dojazdów

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w tym prawa jazdy

Wysoki poziom nauczania

Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli

Przyjazną i bezpieczną atmosferę

Bazę noclegową z wyżywieniem

W czasie nauki praktyczną naukę zawodu u pracodawców na mocy umowy o pracę.

Więcej informacji na: www.zskop.eu  i www.facebook.com/ZSimKOP 

plakatkamieniarz2 

plakatkamieniarz3