Gmina Szydłowiec realizuje projekt pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu”, w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 7 kwietnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 396 496,82 zł, wartość dofinansowania 2 887 022,29 zł – dowiadujemy się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu.

W ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na oczyszczeniu zbiornika i wprowadzeniu do niego nowej roślinności, stworzeniu ciągów pieszych, zamontowanie fontann napowietrzających, karmników i budek lęgowych dla ptactwa, stworzenie boiska do piłki plażowej, pola namiotowego i umieszczenie elementów małej architektury (grille, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Nastąpi wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonane zostaną nowe trawniki oraz rabaty – tłumaczy Urząd Miejski. 

Czyżby zapowiadała się weselsza wiosna i weselsze lato nad szydłowieckim zalewem? 🙂