27 marca 2024 roku Zarząd Powiatu w Szydłowcu podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dyżurów w dni wolne od pracy na terenie powiatu szydłowieckiego w 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy treść przyjętej uchwały, a także treść pisma, które do naszej redakcji nadesłali szydłowieccy aptekarze:

Jak wspomnieliśmy wcześniej szydłowieccy aptekarze nadesłali do naszej redakcji pismo z którego wynika, że nie zgadzają się oni z wprowadzonymi przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu zmianami. Poniżej pełna treść informacji przekazane do redakcji „Nasz Szydłowiec”.

Co Państwo na to?

W związku z przyjętymi przez Radę Powiatu zmianami uwzględnionymi w nowej uchwale, nastąpią zmiany w dyżurach aptek na terenie miasta Szydłowiec.

Wbrew opinii społeczeństwa i właścicieli aptek postanowiono że:

  • w dni powszednie od poniedziałku do piątku apteki będą czynne do godziny 22.00
  • w niedzielę i Święta od godziny 13.00 do godziny 21.00
  • w sobotę do godziny 14.00, dyżur nocny sobotni rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa tylko 2 godziny do 21.00, co zostanie sfinansowane ze środków NFZ.

Pomimo argumentacji aptekarzy, że taka uchwała nie odpowiada realnym potrzebom mieszkańców, a zamknięcie apteki w sobotę pomiędzy godz. 14.00, a godz. 19.00, oraz otworzenie w niedzielę dopiero o godz. 13.00, stwarza zagrożenie  dla zdrowia i życia mieszkańców oraz nie zaspokaja ich potrzeb, Rada Powiatu postanowiła nie wydłużać pracy aptek.

Podpisano: szydłowieccy aptekarze