Ostatniego dnia roku szkolnego 2022/2023 o swoim odejściu na emeryturę poinformowała Maria Michajłow, dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Maria Michajłow dyrektorem placówki była ponad 18 lat od lutego 2005 roku.

Ogłoszony został konkurs na nowego dyrektora szkoły do którego zgłosiła się Marta Bińkowska, która została wybrana nowym dyrektorem Zespołu Szkół Ochrony Pogranicza.

Marta Bińkowska od niedawna pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Od wielu lat jest również nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia, a jej uczniowie odnosili wiele sukcesów w swojej dziedzinie.

Pani dyrektor składamy serdeczne gratulacje i liczymy na udaną współpracę medialną.