Uczniowie klas V-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu uczestniczą w akcji ” BohaterON – włącz historię”. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, krzewić postawy patriotyczne.
Akcja polega na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły przez organizatora, a następnie przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem tych materiałów.

Na lekcjach historii w klasach V-VI uczniowie mieli za zadanie wysłuchać audycji o chłopcu, który w czasie Powstania Warszawskiego roznosił pocztę, a następnie określić, jakie emocje towarzyszyły głównemu bohaterowi oraz ułożyć oś czasu.

Uczniowie klas VII-VIII po obejrzeniu programu „Co za historia” poświęconemu Powstaniu Warszawskiemu, wykonywali infografikę na temat zagadnień związanych z Powstaniem.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka historii Jadwiga Sochacka.