Regulamin

§1Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego naszszydlowiec.pl zwanego dalej Portalem przez użytkowników Internetu zwanych dalej Użytkownikiem w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Press – Med Karolina Banaszczyk, ul. Wschodnia 64/3, 26-500 Szydłowiec

2. Korzystanie z usług Portalu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W tym momencie użytkownicy nie mają możliwości pozostawiania komentarzy na portalu. O zmianie (jeżeli do takowej dojdzie) poinformujemy za pomocą social mediów.

4. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji.

§2 Warunki korzystania z treści

1. Teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory publikowane na Portalu są własnością intelektualną redakcji i podlegają ochronie praw autorskich. Wyjątek stanowią teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory nadesłane do portalu np. przez organizatora wydarzenia lub autora.

2. Bez uzyskania indywidualnej zgody redakcji Portalu korzystający ze wszystkich materiałów rozpowszechnionych w Portalu, ma prawo wyłącznie do zamieszczania ich w celach informacyjnych w swoim serwisie lub innej formie przekazu medialnego tylko w ograniczonej formie. Każdy przedruk informacji z portalu musi zostać opatrzony komunikatem „Źródło: portal Nasz Szydłowiec”

§3
Postanowienia końcowe

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu. Obowiązująca jest zawsze najnowsza wersja Regulaminu.

3.Wszelkie uwagi skierowane do portalu (opinie, zgłoszenie nadużycia i naruszenia Regulaminu, sugestie, wątpliwości, pytania i należy wysyłać na adres: redakcja.naszszydlowiec@gmail.com

Polityka ochrony prywatności portalu naszszydlowiec.pl

Polityka ochrony prywatności określa zasady ochrony przez naszszydlowiec.pl (dalej jako „Serwis” lub „Nasz Szydłowiec”) danych osobowych oraz innych danych przetwarzanych przez Serwis, a także zasady udostępniania, modyfikacji i usuwania tych danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Serwis naszszydlowiec.pl podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Serwis itvm.pl dokłada wszelkich starań, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Serwis.

Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z użyciem protokołu SSL.

Dodatkowo Portal chroni przetwarzane dane przed nieupoważnionym dostępem oraz nie udostępnia danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody posiadacza danych. Wyłączając organy publiczne w tym organy ścigania.

Dostęp pracowników Serwisu do przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, koniecznego do właściwego zarządzania Serwisem.

Administratorem danych jest Press – Med Karolina Banaszczyk, ul. Wschodnia 64/3, 26-500 Szydłowiec.

Dane przetwarzane przez Serwis są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Użytkownicy są świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych oraz ich sprostowania lub modyfikacji. Aby wykonać to prawo Użytkownik powinien wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie danych do Administratora.

Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Na żądanie Użytkownika, przesłane do Administratora dane osobowe mogą zostać usunięte z Serwisu. Nasz Szydłowiec może jednak odmówić usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Serwis Nasz Szydłowiec korzysta z tzw. plików „cookies” (niewielkich plików instalujących się na twardym dysku komputera). Pliki te są używane w celach dostosowania portalu do potrzeb Użytkowników oraz celach statystycznych. Użytkownik może zablokować dostęp plików „cookies” poprzez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, może to jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Większość plików „cookies” jest usuwana z twardego dysku komputera automatycznie, po wylogowaniu się z Serwisu.
Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia danych statystycznych, administrowania i udoskonalania Serwisu.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Wersją obowiązującą Polityki Ochrony Prywatności, jest zawsze wersja udostępniona za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności Nasz Szydłowiec

Zostaw komentarz