Samorządy mogą liczyć na wyższe subwencje w 2018 roku. W połączeniu z dotacjami na zadania własne i zlecone, łącznie trafi do nich prawie 100 mld złotych.
• Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść w przyszłym roku ponad 55 mld zł.

• Wyższe będą prawie wszystkie kwoty subwencji, jednak ta najważniejsza – oświatowa – wzrośnie nieznacznie, bo tylko o 0,1 proc.

• Blisko 44 mld złotych trafią do samorządów na zadania własne i zlecone przez administrację rządową.

Czytaj więcej: 

info: portalsamorzadowy.pl