Kilka dni temu informowaliśmy o liście samorządów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak się wówczas okazało jedyną gminą w powiecie szydłowieckim, która skorzysta z tej dotacji jest gmina Jastrząb.

O wyrażenie opinii na ten temat poprosiliśmy burmistrza Szydłowca Artura Ludwa oraz poseł Agnieszką Górską, przedstawicielkę partii rządzącej. Zwróciliśmy się także z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o komentarz i wyjaśnienie powodów odrzucenia wniosków pozostałych gmin z powiatu szydłowieckiego.

Na tę chwilę otrzymaliśmy odpowiedź jedynie od burmistrza Szydłowca, który w mailu do naszej redakcji pisze tak:

Trudno mi się wypowiedzieć, dlaczego nasze wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Uruchomiony nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawierał jedynie bardzo ogólne kryteria takie jak m.in. kompleksowość planowanych inwestycji, zrównoważony rozwój, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, pomoc osobom niepełnosprawnym itp.  W opisach czego mogą dotyczć wnioski wprost podawano m. in. budowę przedszkoli oraz inwestycje w ochronę środowiska.

Niestety w przeciwieństwie do wniosków unijnych, gdzie mamy np. punktację liczbową za spełnienie danego kryterium, bądź punktację zerojedynkową stwierdzającą spełnienie, bądź nie kryterium. W przypadku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kryteria rozpatrywania wniosków są bardzo ogólne, w związku z tym dają duże możliwości interpretacyjne ich uwzględnienia bądź nie uwzględnienia” – mówi burmistrz Artur Ludew.

Gmina Szydłowiec wnioskowała o wsparcie na dwa projekty.

Pierwszy dotyczył kwoty 3 milionów złotych i rozbudowy przedszkola Samorządowego nr 1 znajdującego się w Szydłowcu poprzez system modułowy polegający na powstaniu zaplecza socjalnego i sanitarnego, szatni oraz 3 oddziałów przedszkolnych.

Drugi wniosek dotyczył kwoty ponad 1,4 miliona złotych, a planowaną inwestycją była rekultywacja składowiska odpadów w gminie Szydłowiec. Rekultywacja miałaby polegać na przywróceniu powierzchni ziemi do stanu właściwego oraz ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Nie poddajemy się jednak. 10 grudnia został ogłoszony kolejny nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tzw. środków niewykorzystanych. Z informacji jakie pozyskałem wynika, że z puli 6 mld złotych, rozdysponowano kwotę  4.5 mld i w związku z tym, będziemy ponownie aplikować o środki na inwestycje, które są ważne dla Gminy Szydłowiec,  a których nie jesteśmy w stanie pozyskać z innych programów.

Podobnie jak w przypadku pierwszego, negatywnie dla nas rozstrzygniętego naboru, wystąpimy z prośbą o pomoc do Pani Poseł Agnieszki Górskiej, licząc na to, że skoro nie udało się pozyskać funduszy za pierwszym razem, to uda się teraz” – dodał burmistrz Szydłowca na zakończenie maila. 

Czy tym razem uda się pozyskać wsparcie? Wypatrujemy pozytywnego rozstrzygnięcia. Obydwie inwestycje, które nie uzyskały wsparcia w ostatnim naborze wydają się bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy Szydłowiec.