W sobotę, szydłowiecki Chór „Gaudium Canti” uczestniczył w jubileuszowych X Przysuskich Spotkaniach Chórów „ Z wizytą u Kolberga” obok Chóru Nauczycielskiego „CANTO” z Przysuchy, który był gospodarzem spotkań, oraz chórów: „Cantabile” z Radomska, „Pochodnia” z Częstochowy, i Zespołu Ludowego „Piotrkowianie”.

Spotkania zainaugurowało wspólne zdjęcie przy Ławeczce z Kolbergiem, na przysuskim rynku.

Jak możemy przeczytać na Facebooku Domu Kultury w Przysusze:
– Był to wyjątkowy wieczór i wyjątkowy koncert, w którego kulminacyjnym momencie na scenie znalazł się zespół liczący 120 chórzystów ze wszystkich zespołów biorących udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Tak liczny chór wykonał wspólnie dwa utwory w opracowaniu założyciela Chóru Canto- Jerzego Mazurka: zalotną piosenkę kurpiowską z okolic Długosiodła pt. „W pogodny wieczorek” oraz „Polonez o Kolbergu”. Chórem zadyrygował Karol Sionek. Jeszcze nigdy na scenie przysuskiego Domu Kultury nie wystąpiło jednocześnie tak wielu artystów.

Info i Foto: