Gminie Szydłowiec udało się pozyskać 250 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi w miejscowości Chustki. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców powiatu szydłowieckiego, gdyż z informacji jakie podała gmina Mirów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie również tej gminie przyznał dotację na remont dróg gminnych w Mirowie Nowym oraz Bieszkowie Dolnym.

Gmina Szydłowiec poinformowała o pozyskaniu dotacji w wysokości 250 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi w miejscowości Chustki.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki będzie realizowana na odcinku o długości 400 metrów. W ramach prac zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, podbudowę zasadniczą, pobocza i odwodnienie, zjazdy na posesje oraz roboty wykończeniowe. To kompleksowe podejście pozwoli na stworzenie trwałej i funkcjonalnej drogi, która spełni potrzeby mieszkańców i rolników.

To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznał gminie Mirów dotację na remont dróg gminnych w Mirowie Nowym oraz Bieszkowie Dolnym. Łączna wartość przyznanych środków to 132.000,00 zł.  Wszystko to w celu poprawy jakości życia mieszkańców i rolników w regionie.

Inwestycje drogowe to ważny element rozwoju każdej gminy. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura drogowa pozwala na szybszy i bezpieczniejszy transport, co z kolei przekłada się na rozwój lokalnej gospodarki.

Info: Urząd gminy w Szydłowcu, Urząd gminy w Mirowie