Celem Przeglądu jest popularyzacja dorobku zespołów prezentujących polski folklor taneczny i muzyczny opracowany artystycznie, upowszechnianie kultury ludowej oraz doskonalenie warsztatu twórczego uczestników. Przegląd jest realizowany w dwóch kategoriach :

– taneczne zespoły folklorystyczne prezentujące programy w formie opracowanej artystycznie z udziałem choreografów, instruktorów muzyki, aranżerów, reżyserów.

Kapele i zespoły folkowe prezentujące opracowane artystycznie melodie ludowe wykorzystujące instrumenty nowszej generacji jak: akordeon, trąbka, klarnet, instrumenty perkusyjne a także te, których skład oparty jest o tradycyjne instrumenty. Kapele mogą wykonywać własne kompozycje opracowane artystycznie mające cechy polskiego folkloru muzycznego

Udział w Przeglądzie wzięło 16 zespołów – 12 zespołów pieśni i tańca i 4 kapele. Prezentujące się zespoły oceniało Jury w składzie – Alina Kościółek – Rusin – choreograf oraz Jerzy Dynia – muzyk, folkorysta, którzy po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowili przyznać :

I. w kategorii kapel ludowych:

 Dwie równorzędne I nagrody po 1 000 zł każda dla : Zespołu KARCZMARZE z Rzeszowa – nagroda ufundowana przez Starostę Szydłowieckiego oraz Kapeli ZPiT Politechniki Warszawskiej – nagroda ufundowana przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

 Dwie równorzędne II nagrody po 500 zł każda dla: Zespołu NOK PĘD BAND z Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie oraz Kapeli ZPiT CHODOWIACY z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Nagrody ufundowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek

II. W kategorii zespołów folklorystycznych:

 Trzy równorzędne I nagrody po 2 000 zł każda : Zespołowi Pieśni i Tańca LASOWIACY z Miejskiego Ośrodka Kultury w Stalowej Woli, Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca DOLINA DUNAJCA – Regionalnego Towarzystwa Pieśni i Tańca w Nowym Sączu oraz Zespołowi Pieśni i Tańca RESOVIA SALTANS z Uniwersytetu Rzeszowskiego .

 Dwie równorzędne II nagrody po 1 500 zł każda dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej CHODOWIACY z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sielcach oraz Zespołu Pieśni i Tańca PUŁANIE z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Silczy z siedzibą w Trzcianie.

 III nagrodę Zespołowi Pieśni i Tańca SORBIN z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. Nagrody ufundowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Ponadto Jury postanowiło przyznać honorowe wyróżnienia:

1. Zespołowi Pieśni i Tańca RZGOWIANIE z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie za tańce spiskie,

2. Dziecięcemu Zespołowi Ludowemu PACYNA z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za tańce łowickie,

3. Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca GRZEŚ z Puław za tańce lubelskie

4. Zespołowi Folklorystycznemu ŚLĄZACZEK z Pałacu Młodzieży w Katowicach za tańce śląskie,

5. Zespołowi Pieśni i Tańca Domu Kultury w Małogoszczu za tańce własnego regionu.

Na zakończenie Przeglądu w koncercie zatytułowanym „SŁOŃCEM MALOWANE” wystąpili już poza konkursem nestorzy szydłowieckiego folkloru Państwo Danuta i Władysław Gawędowie, (TUTAJ ich występ) którzy przed laty współtworzyli kapelę razem z patronem imprezy Panem Janem Derlętą, niesamowicie energetyczny Młodzieżowy Zespół Ludowy GUZOWIANKI oraz laureaci jednej z pierwszych nagród w kategorii kapel – Zespół KARCZMARZE (TUTAJ ich występ) z Rzeszowa. Zespoły zjechały do Szydłowca z całej Polski. Publiczność mogła więc podziwiać różnorodność kolorowych strojów, posłuchać gwary z różnych stron kraju, zobaczyć różne tańce i posłuchać przyśpiewek. Było radośnie i hucznie, a śpiew rozbrzmiewał do późnego wieczora.

Po raz kolejny było to wyjątkowe święto folkloru w profesjonalnym wykonaniu. Ponad czterystu artystów z różnych stron Polski wystąpiło na zamkowej scenie prezentując ludowe pieśni i tańce.

Przegląd został zrealizowany ze środków finansowych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek – w ramach dotacji Gminy Szydłowiec, przy wsparciu finansowym Powiatu Szydłowieckiego.

Fotoreportaż Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

Fotoreportaż Nasz Szydłowiec cz.1

Fotoreportaż Nasz Szydłowiec cz.2

info: Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”