5 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Orońsku odbyły się obrady pierwszego posiedzenia I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Orońsku. Otworzył je i prowadził Zastępca Wójta Gminy w Orońsku Pan Józef Bakuła, do czasu wybrania Przewodniczącego Rady.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczono członkom Gminnej Rady Seniorów zarządzenia wójta o ich wyborze do Rady. W trakcie posiedzenia wybrano również przewodniczącego Rady Seniorów. Został nim Zdzisław Gibała. Wybrano również dwóch wiceprzewodniczących, Janinę Wichucką i Zygmunta Niewiadomskiego, oraz sekretarza, Barbarę Gumulak.

Gminna Rada Seniorów w Orońsku jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Współpracować będzie z organami Gminy Orońsko. Współpraca dotyczyć będzie obszaru spraw lokalnych, planowania i realizacji polityki senioralnej.

Gminna Rada Seniorów w Orońsku została wybrana 27 grudnia na lata 2023-2024. W jej skład weszło 6 osób. Kadencja rady będzie trwała dwa lata, a jej członkowie będą pełnili swoje funkcje społecznie.

Skład Gminnej Rady Seniorów w Orońsku:

  • Gibała Zdzisław
  • Gumulak Barbara
  • Niewiadomski Zygmunt
  • Wichucka Janina
  • Zielińska Halina
  • Zieliński Stefan

Opiekunem Gminnej Rady Seniorów w Orońsku została Pani Marta Gruszczyńska.

Info i foto: Urząd Gminy w Orońsku