W bardzo ciekawym projekcie udział wziął zespół Guzowianki. Film pt. „Majówka” został zrealizowany przez firmę PR Studio dla Muzeum Wsi Radomskiej.

Muzeum zdecydowało się na realizację filmu na temat Nabożeństwa Majowego. To idealne miejsce, aby pokazać tradycję związaną z tą modlitwą.

„Majówka” to nabożeństwo podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loterańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku.

W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją o. jezuita Karol Antoniewicz. Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839).

Od tamtej pory nabożeństwo jest bardzo popularne i znane w całym kraju.

Poniżej film, który przypomina o tradycji śpiewania „majówki” przy przydrożnych figurkach, które najczęściej stawiane były przy wjeździe do danej miejscowości.